Putopis po sećanju

880,00дин.

Dr Ranko Bugarski, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, objavio je veliki broj radova iz anglistike, opšte i primenjene lingvistike i sociolingvistike. U ovoj ediciji izašle su mu knjige Lingvistika o čoveku (1975,1983), Jezik u društvu (1986), Jezik od mira do rata (1995), Lica jezika – sociolingvističke teme (2001,2002), Nova lica jezika – sociolingvističke teme (2002,2009), Žargon – lingvistička studija (2003,2006), Jezik i kultura (2005), Evropa u jeziku (2009), Jezik i identitet (2010), Portret jednog jezika (2012) i Sarmagedon u Mesopotamaniji – leksičke skrivalice (2013). Predavao je na mnogim inostranim univerzitetima. Bio je potpredsednik Međunarodnog udruženja za primenjenu lingvistiku (Association Internationale de Linguistique Appliquée) i predsednik Evropskog lingvističkog društva (Societas Linguistica Europaea). Član je Evropske akademije nauka i umetnosti (Salcburg) i ekspert Saveta Evrope za regionalne i manjinske jezike (Strazbur). U njegovu čast štampana su dva internacionalna i jedan studentski zbornik radova: History and Perspectives of Language Study – Papers in Honor of Ranko Bugarski, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2000; Jezik, društvo, saznanje – Profesoru Ranku Bugarskom od njegovih studenata, Beograd: Filološki fakultet, 2003; Jezik u upotrebi/Language in Use, Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, 2011. PREDGOVOR: Čovek koji poživi dovoljno dugo u jednom trenutku može da oseti neodređenu potrebu da ponešto od onoga što je doživeo stavi na papir, kako bi o tome ostao neki trag; za razliku od ciljano pisanih memoara ili autobiografija, ovako nastale zabeleške obično nisu nikome posebno namenjene, pa čak prvobitno ne mora postojati ni namera da se one štampaju u obliku knjige. U mom slučaju bilo je upravo ovako: tokom leta 2012. godine, u pauzama između ozbiljnijih poslova počeo sam da čeprkam po sećanju i latio sam se laptopa da pribeležim nešto od onoga što sam tu našao, a što bi moglo da se ukomponuje u celinu čije sam obrise u početku jedva nazirao. Naravno, od samog starta se kao najozbiljniji pokazao problem selekcije. Odmah sam odlučio da to neće biti stručna biografija, izuzev uzgredno i u ponekom detalju; naime, veliki deo toga već je zabeležen u odgovarajućim delovima mojih knjiga Jezik i identitet (2010) i Portret jednog jezika (2012), u uvodnom bloku meni posvećenog zbornika Jezik u upotrebi/Language in Use (2011) i u Bibliografiji uz moja Sabrana dela (osmo, dopunjeno izdanje 2013). Takođe sam, izuzimajući samo kratak osvrt na najvažnije događaje, isključio svoj privatni život – emotivne veze, brak, porodicu i druge čisto lične stvari koje ne moraju nikoga drugog da zanimaju.

Шифра производа: a1272d774cd8 Категорија:

Подаци о књизи

Autor

Izdavač

Godina izdanja

ISBN

Format

Broj strana

Pismo

Povez

Jezik originala