Makrokosmos i mikrokosmos

605,00дин.

Sadržaj: Svet iza tepiha čulnih opažanja. Ekstaza i mistično iskustvo. Čovekov naizmenični život između makrokosmosa i mikrokosmosa /Budnost i spavanje u odnosu na planete. Planetarni sistem kao časovnik sveta /Doživljaji mističara pri ulaženju u svoje unutrašnje biće. Doživljavanje toka godišnjih doba u nordijskim misterijama. „Mali čuvar praga” i „Veliki čuvar praga” /Čovekovi doživljaji pri svesnom prolaženju pored Malog čuvara praga. Sposobnosti ljudske duše i njihov razvoj /Egipatska misterijska mesta Ozirisa i Izide /Svesno uspinjanje u makrokosmos. Put kroz više svetove. Doživljaj inicijacije u severnim misterijama /Četiri sfere viših svetova. Sjedinjavanje sa elementarnim svetom. Prolazak pored Velikog čuvara praga /Nastajanje čulnih utisaka. Čovekov nervni sistem kao unutrašnji Sunčev sistem. Ogledalna slika makrokosmosa u čoveku. Rozenkrojcerski simboli /Duhovni organi saznanja. Gledanje na Ja sa dvanaest stanovišta. Mišljenje srca u vidovitom gledanju /Preobražavanje duševnih snaga i stupnjevi razvoja čovekovih fizičkih organa. Čitanje iz Akaša hronike /O razvoju čoveka u ranijim plane­tarnim stanjima Zemlje. Postanje fizičkog iz duhovnog.

Шифра производа: 1c8db771bd84 Категорије: , ,

Подаци о књизи

Autor

Izdavač

Godina izdanja

ISBN

Format

Broj strana

Pismo

Povez

Prevodilac