Објављено дана

Marie Luiz fon Franc

Mari-Luiz fon Franc / Marie-Louise von Franz (4. Januar 1915 – 17. Februar 1998) bila je švedski psiholog, poznata po njenim interpretacijama bajki i alhemijskim rukopisima. Godine 1933. počinje studije na Ciriškom univerzitetu. Glavni predmeti su joj bili klasična filologija (latinski i grčki), na čemu je kasnije i doktorirala. Od 1934. godine blisko je sarađivala sa K.G. Jungom sve do njegove smrti 1961. Na njen život i rad uticalo je iskustvo sa onim što je Jung nazivao „objektivna psiha“ ili „kolektivno nesvesno“, isto tako i njena kritička analiza autonomne psihe koja deluje kao sušta suprotnost svesnog ega.

Fon Franc se smatra najplodnijim i najreprezentativnijim Jungovim naslednikom, autorka je brojnih dela o snovima, mitovima, bajkama i alhemiji.

Pored razmišljanja o značaju snova i osnovama njihovih tumačenja, fon Franc iznosi fascinantnu temu snova velikih istorijskih ličnosti i filozofa. Pritom dolazi do izražaja na koji način snovi ponekad znaju ukazivati na neke aspekte koji sudbonosno određuju živote pojedinaca, i kako suočavanje sa snovima može biti plodonosno. Fon Franc se između ostalog bavi i snovima Temistokla, Hanibala i Sokrata, što ne samo da s psihološkog aspekta otvara nove perspektive, već je i od istorijskog interesa.