Објављено дана

Ko je bio Rudolf Štajner?

Rudolf Štajner / Rudolf Steiner (27. februar 1861. – 30. mart 1925.) bio je austrijski filozof, arhitekta i nadasve bavio se ezoteričnim. Štajner je inicijalno prepoznat krajem XIX veka kao književni kritičar i nakon objave filozofskog dela Filozofija slobode. Početkom XX veka on pokreće duhovno-ezoterijski pokret – ANTROPOSOFIJU.

Isprva, tokom filozofski orijentisane faze ovog pokreta, Štajner je stremio sintezi između nauke i spiritualnosti. Njegov filozofski rad tih godina je težio da primeni jasnoću mišljenja, karakterističnu za zapadnu filozofiju, na duhovna pitanja, pri čemu je pravio razliku između ove vrste prilaza od mističkog. U drugoj fazi, koja je počela oko 1907. godine, počinje rad sa različitim umetničkim medijima, umetničkim pokretima i arhitekturom koje je kulminiralo izgradnjom Geteanuma, kulturnog centra svih umetnosti. U trećoj fazi svog rada, koja počinje nakon I Svetskog rata, Štajner je radio na tome da utvrdi razne praktične aktivnosti, poput Waldorf obrazovanja, biodinamičke agrikulture, kao i antropozosfke medicine.

Štajner se zalagao za etički individualizam, u koji je kasnije uveo više spiritualni pristup. Svoju epistemologiju zasnivao je na Geteovom pogledu na svet, u kojem „Mišljenje… nije ni više, ni manje organ percepcije od oka ili uha. Kao što oko vidi boju, a uho čuje zvuk, mišljenje prima ideje.“ Celog svog života je težio da pokaže da zapravo ograničenja ljudskog znanja – ne postoje!

Doktor filozofskih nauka je postao 1891. godine. Njegova disertacija je kasnije objavljena kao knjiga „Istina i nauka“ (originalno Wahrheit und Wissenschaft).

Jedna od njegovih najdivnijih misli je sledeća:

Prihvatite decu sa poštovanjem, podučavajte ih s ljubavlju i pošaljite ih dalje u slobodu.