Distribucija

Kruag centar: šema distribucije knjiga.

 

Sarađujemo sa preko 120 kupaca u zemlji i inostranstvu: (off i on line) knjižara i drugih kupaca koji se bave knjigama.

Kupci su nam i biblioteke i fakulteti preko javnih nabavki i na godišnjem otkupu Ministarstva kulture i informisanja.

Sarađujemo sa više od 300 malih i srednjih izdavačkih kuća.