Objavljeno

Ko je bio Rudolf Štajner?

Rudolf Štajner / Rudolf Steiner (27. februar 1861. – 30. mart 1925.) bio je austrijski filozof, arhitekta i nadasve bavio se ezoteričnim. Štajner je inicijalno prepoznat krajem XIX veka kao književni kritičar i nakon objave filozofskog dela Filozofija slobode. Početkom XX veka on pokreće duhovno-ezoterijski pokret – ANTROPOSOFIJU.

Rudolf Štajner - Krug, centar za distribuciju knjiga
Rudolf Štajner, filozof, arhitekta, antropozof

Ceo tekst …